تعیین محل حفر چاه آب با دقیق ترین و سریعترین روش های روز دنیا

امروزه یکی از اصلی ترین دغدغه های واحدهای صنعتی و کشاورزی به منظور تامین آب مورد نیاز، تعیین محل حفر چاه آب هست. تعیین محل حفر چاه آب در بهترین مکان، هیچ وقت به صورت تصادفی انجام نمیشود و حفاری هایی که بدون شناسایی محل آب و به صورت سنتی انجام میشود فقط هزینه شما […]

ویدئومتری چاه آب

ویدئومتری چاه آب مطمئن ترین روش پی بردن به ایرادات چاه آب می باشد. خدمات مربوط به ویدئومتری چاه آب چاه پیمایی و برداشت فیلم و تصویر از سطح تا کف چاه های عمیق و نیمه عمیق شناسایی تخریب و گرفتگی شیارهای لوله های جدار چاه آب ویدئومتری و نظارت بر چاه و ارائه گزارش […]

شناسایی آب زیرزمینی و آب یابی با دستگاه ژئوفیزیک

خدمات زمین معیار پویا در مورد آب یابی با دستگاه ژئوفیزیک و شناسایی آب زیرزمینی آب یابی با دستگاه ژئوفیزیک و شناسایی منابع آب زیرزمینی با آبدهی بالاتر به منظور حفر چاه آب شناسایی آب زیرزمینی در مناطق مسطح و کوهستانی مکان یابی بهترین محل حفر چاه آب شناسایی سطح آب زیرزمینی (سطح ایستابی) شناسایی […]